Nevíš co dál?

  1. Obstarat si všechny důležité dokumenty: rodný list, občanský průkaz, kartu pojištěnce (zdravotní pojištění), očkovací průkaz, doklady o dosaženém vzdělání (vysvědčení, potvrzení o praxi, certifikáty) a popřípadě cestovní pas.
  2. Zajistit si bydlení.
  3. Umět si správně napsat životopis.
  4. Orientovat se na trhu práce, získat a udržet si práci.
  5. Naučit se hospodařit s vlastními penězi, založit si bankovní účet.
  6. Vědět kam se obrátit a jak získat svého obvodního lékaře, zubaře, gynekologa aj.
  7. V případě, že si nevíš rady, vědět na koho se můžeš obrátit o pomoc, jaká jsou tvoje práva ale i povinnosti.
  8. Zlepšit své jazykové znalosti v našem jazykovém kurzu angličtiny.
  9. Zvýšit si svou kvalifikaci – možnosti dalšího vzdělávání.
  10. Jak zajistit svou rodinu.
Nevíš co dál?
E-learningový kurz končí

E-learningový kurz končí

Milí přátelé, s koncem března musíme bohužel ukončit náš e-learningový kurz. Od nového roku vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který mění a upravuje určité zákony a pravidla. Některé informace ve vybraných lekcích proto již od ledna 2014 neplatí.

Spolu do zaměstnání s Letním domem

Spolu do zaměstnání s Letním domem

Rádi bychom Vás informovali o projektu pro mladé lidi, kteří hledají zaměstnání v Praze a mají zkušenost s ústavní výchovou.